دوشنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۶
تاریخ شروع: پنجشنبه، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
تاریخ پایان: پنجشنبه، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱

        بدینوسیله قبولی صد در صد زبان آموزان این واحد آموزشی را در دوره های دانشگاه کمبریج انگلستان تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزون این عزیزان را در تمام مراحل زندگیشان از خداوند متعال خواستاریم.

1. مهراد سهرابی
2. پوریا روحی دل
3. بابک روناسی
4. امین فتحعلی
5. عرفان یزدان
6. نوید میرمحمدصادقی
7. بیتا نوری
 8. رومینا شکویی
9. آرمان کاکاسلطانی
10. نگار خاکپور
11. کوروش شکویی
12. سما کاظمی
13. شایان کامجو
14. شاهین کامجو
15. سامان کریمی
16. کیانا اکبری
17. گلریط انصاری
18. رومینا گلپایگانی
19. سارا افتخاریان
20. صبا صالحانی
21. تینا عباسپور
22. سجاد نوری