دوشنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۶
تاریخ شروع: شنبه، ۴ دی ۱۳۹۵
تاریخ پایان: شنبه، ۴ دی ۱۳۹۵
***  

میلاد پیام آور توحید

صلح و مهربانی

سمبل صبر و شکیبایی

پیامبر اولوالعزم

حضرت عیسی مسیح (علیه السلام)

بر تمامی موحدین جهان تهنیت باد . . .

***