چهارشنبه، ۱ آذر ۱۳۹۶
دوشنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۱
اطلاعیه
تعطیلی کلاسها
کلاسهای آموزشگاه به علت آلودگی هوای تهران تعطیل می باشد.

بدینوسیله به کلیه زبان آموزان گرامی اطلاع داده می شود،

کلیه کلاسهای آموزشگاه در روزهای سه شنبه 14 آذر و چهارشنبه 15 آذر تعطیل می باشد.

روز و ساعت کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.